DERGIMI DHE KTHIMI

DERGIMI DHE KTHIMI

Në Sorens Cosmetics ne kujdesemi vërtet për klientët tanë dhe kënaqësinë e tyre me produktet tona. Ne e kuptojmë se ndonjëherë mund të mos jeni të kënaqur ose të kënaqur me produktet tona dhe ju inkurajojmë të ndani komentet tuaja me ne. Ju sigurojmë se do të punojmë me ju për të gjetur një zgjidhje.

Ne pranojmë kthime nëse produktet nuk janë dëmtuar. Afati kohor për kthimin është 7 ditë nga data e dërgesës dhe rimbursimi do të përpunohet deri në 7 ditë pune nga marrja e produkteve. Etiketa e kthimit do të sigurohet dhe rimbursimi do të kreditohet në të njëjtën mënyrë të përdorur për pagesë. Nëse kthimi tentohet pas 15 ditësh nga data origjinale e dërgesës, ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë rimbursimin/kthimin.

Për të shkëmbyer produktet, ato duhet të kthehen në paketimin origjinal dhe të papërdorura. Një etiketë kthimi do t’ju ofrohet. Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shkëmbimin nëse ai tentohet pas 15 ditësh nga data origjinale e dërgesës ose konstatojmë se produktet janë përdorur ose dëmtuar në çfarëdo mënyre.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋