TERMENI SI CONDITII

TERMENI SI CONDITII

Acord între Utilizator și www.sorenscosmetics.eu

Bine ați venit pe www.sorenscosmetics.eu. Site-ul web www.sorenscosmetics.eu („Site-ul”) este compus din diverse pagini web operate de Sorens Cosmetics, LLC („Sorens”). www.sorenscosmetics.eu vă este oferit condiționat de acceptarea fără modificare a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute aici („Termenii”). Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului www.sorenscosmetics.eu reprezintă acordul dumneavoastră cu toți astfel de Termeni. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și să păstrați o copie a acestora pentru referință.

www.sorenscosmetics.eu este un site de comerț electronic.

Sorens Cosmetics este un site de comerț electronic al magazinului online creat cu scopul de a comercializa și vinde produse cosmetice Sorens Cosmetics, LLC.

Confidențialitate

Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului www.sorenscosmetics.eu este supusă Politicii de confidențialitate Sorens. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, care guvernează și site-ul și informează utilizatorii despre practicile noastre de colectare a datelor.

Comunicatii electronice

Vizitarea www.sorenscosmetics.eu sau trimiterea de e-mailuri către Sorens constituie comunicații electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site, îndeplinesc orice cerință legală ca astfel de comunicări să fie în scris.

Contul tău

Dacă utilizați acest site, sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului și parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computer și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc sub contul sau parola dvs. Nu vă puteți atribui sau transfera în alt mod contul către nicio altă persoană sau entitate. Recunoașteți că Sorens nu este responsabil pentru accesul terților la contul dvs. care rezultă din furtul sau deturnarea contului dvs. Sorens și asociații săi își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula serviciul, de a închide conturi sau de a elimina sau edita conținut, la discreția noastră.

Copii sub treisprezece ani

Sorens nu colectează cu bună știință, fie online, nici offline, informații personale de la persoane sub vârsta de treisprezece ani. Dacă aveți sub 18 ani, puteți utiliza www.sorenscosmetics.eu numai cu permisiunea unui părinte sau tutore.

Politica de anulare/rambursare

Acceptăm retururi dacă produsele nu au fost deteriorate și utilizate mai mult de 20% din greutatea totală netă. Termenul de retur este de 30 de zile de la data expedierii, iar rambursarea va fi procesată până la 7 zile lucrătoare de la primirea produselor înapoi. Va fi furnizată eticheta de retur și rambursarea va fi creditată înapoi prin aceeași metodă utilizată pentru plată. Dacă se încearcă returnarea după 30 de zile de la data inițială de expediere, ne rezervăm dreptul de a refuza rambursarea/returul.

Pentru a schimba produsele, acestea trebuie returnate în ambalajul original și nefolosite. Vă va fi furnizată o etichetă de retur. Ne rezervăm dreptul de a refuza schimbul dacă acesta este încercat după 15 zile de la data expedierii inițiale sau dacă constatăm că produsele au fost folosite sau deteriorate în vreun fel. Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la info@sorenscosmetics.com

Link-uri către site-uri terțe/Servicii terță parte

www.sorenscosmetics.eu poate conține link-uri către alte site-uri web („Site-uri legate”). Site-urile legate nu se află sub controlul Sorens și Sorens nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat, inclusiv, fără limitare, orice link conținut într-un site legat sau orice modificări sau actualizări ale unui site legat. Sorens vă furnizează aceste link-uri numai pentru comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Sorens a site-ului sau a oricărei asocieri cu operatorii săi.

Anumite servicii puse la dispoziție prin intermediul www.sorenscosmetics.eu sunt furnizate de site-uri și organizații terțe. Prin utilizarea oricărui produs, serviciu sau funcționalitate care provine din domeniul www.sorenscosmetics.eu, prin prezenta luați la cunoștință și sunteți de acord că Sorens poate partaja astfel de informații și date cu orice terță parte cu care Sorens are o relație contractuală pentru a furniza produsul, serviciul solicitat, sau funcționalitate în numele utilizatorilor și clienților www.sorenscosmetics.eu.

Fără utilizare ilegală sau interzisă/proprietate intelectuală

Vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă pentru a accesa și utiliza www.sorenscosmetics.eu strict prin acești termeni de utilizare. Ca o condiție a utilizării de către dvs. a Site-ului, garantați către Sorens că nu veți folosi Site-ul în niciun scop care este ilegal sau interzis de acești Termeni. Nu puteți utiliza Site-ul în nici un mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau deteriora Site-ul sau interfera cu utilizarea și bucurarea Site-ului de către orice altă parte. Nu puteți obține sau încerca să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție sau furnizate în mod intenționat prin intermediul Site-ului.

Tot conținutul inclus ca parte a Serviciului, cum ar fi text, grafică, logo-uri, imagini, precum și compilarea acestora și orice software utilizat pe Site, este proprietatea Sorens sau a furnizorilor săi și este protejat de drepturile de autor și alte legi care protejați proprietatea intelectuală și drepturile de proprietate. Sunteți de acord să respectați și să respectați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate, legende sau alte restricții conținute în orice astfel de conținut și nu veți face nicio modificare la acesta.

Nu veți modifica, publica, transmite, face inginerie inversă, nu veți participa la transfer sau vânzare, nu veți crea lucrări derivate sau nu veți exploata în nici un fel orice conținut, total sau parțial, găsit pe Site. Conținutul lui Soren nu este pentru revânzare. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nu vă dă dreptul să utilizați neautorizat orice conținut protejat și, în special, nu veți șterge sau modifica niciun drept de proprietate sau notificări de atribuire a niciunui conținut. Veți folosi conținutul protejat exclusiv pentru uz personal și nu veți face altă utilizare a conținutului fără permisiunea scrisă expresă a Sorens și a proprietarului drepturilor de autor. Sunteți de acord că nu obțineți niciun drept de proprietate asupra niciunui conținut protejat. Nu vă acordăm nicio licență, expresă sau implicită, asupra proprietății intelectuale a Sorens sau a licențiatorilor noștri, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres prin acești Termeni.

Conturi de la terți

Veți putea să vă conectați contul Sorens la conturi terță parte. Conectând contul dvs. Sorens la contul dvs. terță parte, luați la cunoștință și sunteți de acord că sunteți de acord cu eliberarea continuă a informațiilor despre dvs. către alte persoane (prin setările dvs. de confidențialitate de pe acele site-uri terțe). Dacă nu doriți ca informațiile despre dvs. să fie partajate în acest mod, nu utilizați această funcție.

Utilizatori internaționali

Serviciul este controlat, operat și administrat de Sorens din birourile noastre din SUA. Dacă accesați Serviciul dintr-o locație din afara SUA, sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale. Sunteți de acord că nu veți utiliza Conținutul Sorens accesat prin www.sorenscosmetics.eu în nicio țară sau în orice mod interzis de orice lege, restricție sau reglementare aplicabilă.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să țineți de răspundere Sorens, ofițerii, directorii, angajații, agenții și terții săi pentru orice pierderi, costuri, datorii și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) legate de sau care decurg din utilizarea sau incapacitatea dvs. pentru a utiliza Site-ul sau serviciile, orice postări ale utilizatorilor făcute de dvs., încălcarea dvs. a oricăror termeni ai acestui Acord sau încălcarea dvs. a oricăror drepturi ale unei terțe părți sau încălcarea dvs. a oricăror legi, reguli sau reglementări aplicabile. Sorens își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni supusă despăgubirii de către dvs., caz în care veți coopera pe deplin cu Sorens în afirmarea oricăror apărări disponibile.

Arbitraj

În cazul în care părțile nu sunt în măsură să rezolve vreo dispută între ele care decurge din sau cu privire la acești Termeni și Condiții sau orice prevedere a acestora, fie prin contract, delict sau în alt mod legal sau în echitate pentru daune sau orice altă compensație, atunci o astfel de dispută va fi soluționată numai prin arbitraj definitiv și obligatoriu în conformitate cu Legea Federală de Arbitraj, condus de un singur arbitru neutru și administrat de Asociația Americană de Arbitraj sau de un serviciu similar de arbitraj selectat de părți, într-un loc convenit de comun acord de părți. . Hotărârea arbitrului va fi definitivă, iar hotărârea poate fi emisă asupra acesteia în orice instanță care are jurisdicție. Dacă orice acțiune legală sau echitabilă, procedură sau arbitraj decurge din sau se referă la acești Termeni și Condiții, partea care a câștigat va avea dreptul să-și recupereze costurile și onorariile rezonabile ale avocatului. Părțile sunt de acord să arbitreze toate litigiile și revendicările cu privire la acești Termeni și Condiții sau orice dispute care decurg ca urmare a acestor Termeni și Condiții, direct sau indirect, inclusiv pretențiile de delicte care sunt rezultatul acestor Termeni și Condiții. Părțile sunt de acord că Legea federală de arbitraj guvernează interpretarea și punerea în aplicare a acestei dispoziții. Întreaga dispută, inclusiv domeniul de aplicare și aplicabilitatea acestei dispoziții de arbitraj, va fi determinată de arbitru. Această prevedere de arbitraj va supraviețui rezilierii acestor Termeni și Condiții.

Renunțare la acțiunea colectivă

Orice arbitraj conform acestor Termeni și Condiții va avea loc pe bază individuală; Arbitrajele de grup și acțiunile colective/reprezentative/colective nu sunt permise. PĂRȚILE SUNT DE ACORD CĂ O PĂRȚE POATE DEPUTĂ PRETENȚII ÎMPOTRIVA CELALALĂ NUMAI ÎN CAPACITATEA FIECAREA, ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU DE CLASĂ ÎN ORICE PROCEDURĂ DE CLASĂ, COLECTIVĂ ȘI/SAU REPREZENTATIVA, CU FORMA APORTUNULUI PRIVAT CELĂLALT. În plus, cu excepția cazului în care atât dvs., cât și Sorens convin altfel, arbitrul nu poate consolida pretențiile mai multor persoane și nu poate prezida, în alt mod, nicio formă de reprezentare sau procedura de grup.

Declinarea răspunderii

INFORMAȚIA, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PRIN SITE POT INCLUDE INEXACTITUȚI SAU ERORI TIPOGRAFICE. MODIFICĂRILE SUNT ADĂUGATĂ PERIODIC LA INFORMAȚIILE DIN AICI. SORENS COSMETICS, LLC ȘI/SAU FURNIZORII ȘI POT FACE ÎMBUNĂTĂȚĂRI ȘI/SAU SCHIMBĂRI ÎN SITE-UL ÎN ORICE MOMENT.

SORENS COSMETICS, LLC ȘI/SAU FURNIZORII ȘI NU FAC DECLARAȚII CU PRIVIRE LA ADECVENȚIA, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA, ACTUALITATEA ȘI ACURATEȚIA INFORMAȚIILOR, SOFTWARE-ULUI, PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI A GRAFICELOR CONEXE CONȚINUTE PE SITE PENTRU ORICE SCOP. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, TOATE ACEST INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI ASOCIATE SUNT FURNIZATE „CA ASTA” FĂRĂ GARANTIE SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL. SORENS COSMETICS, LLC ȘI/SAU FURNIZORII SĂȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA TOATE GARANȚII ȘI CONDIȚII CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI AFERENTE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE CU PRIVIRE COMERCIALĂ ȘI PENTRU COMERCIALITATE ȘI INFORTABILITATE, PROPRIETĂ DE FIDUCĂTORE .

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SORENS COSMETICS, LLC ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECUȚIALE SAU ORICE PREJUDICII, FĂRĂ PIERDERI PENTRU LIMITĂRI DE UTILIZARE, DATE SAU PROFIT, DECORATE DIN SAU ÎN ORICE MOD LEGAT CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SITE-ULUI, CU ÎNTÂRZIERE SAU INAPBILITATE DE UTILIZARE SITE-UL SAU SERVICIILE CONEXE, FURNIZAREA SAU NEFURIZAREA SERVICIILOR SAU PENTRU O INFORMAȚIE , SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICE AFERATE OBȚINITE PRIN SITE, SAU RESULTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, FIECE PE BAZĂ DE CONTRACT, DELICIT, NEGLIGENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALLT MOD, CHIAR DACĂ ÎN CAZUL SORTEI SORENS, SRL A fost informat despre POSIBILITATEA DE DAUNE. PENTRU CĂ UNELE STATE/JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIONALE SAU INCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS. DACĂ SUNTEȚI NECESAR DE ORICE PORȚIUNE A SITE-ULUI SAU DE ORICE DINTRE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, SINGURUL DVS. REMEDIU EXCLUSIV ESTE SĂ ÎNCETEAZĂ UTILIZAREA SITE-ULUI.

Încetare/Restricție de acces

Sorens își rezervă dreptul, la discreția sa, de a vă opri accesul la Site și serviciile aferente sau orice parte a acestora în orice moment, fără notificare. În măsura maximă permisă de lege, acest acord este guvernat de legile statului New York și, prin prezenta, sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă și sediul instanțelor din New York în toate litigiile care decurg din sau legate de utilizarea Site-ului. . Utilizarea Site-ului este neautorizată în nicio jurisdicție care nu dă efect tuturor prevederilor acestor Termeni, inclusiv, fără limitare, această secțiune.

Sunteți de acord că nu există nicio societate în comun, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs. și Sorens ca urmare a acestui acord sau a utilizării Site-ului. Efectuarea de către Sorens a acestui acord este supusă legilor și proceselor legale existente și nimic din acest acord nu deroga dreptul Sorens de a se conforma solicitărilor guvernamentale, instanțelor și autorităților de aplicare a legii sau cerințelor referitoare la utilizarea de către dvs. a Site-ului sau a informațiilor furnizate către sau adunate de Sorens cu privire la o astfel de utilizare. Dacă orice parte a acestui acord este determinată a fi invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la, declinările de garanție și limitările de răspundere menționate mai sus, atunci prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi considerată înlocuită de o dispoziție valabilă și aplicabilă care se potrivește cel mai mult cu intenția prevederii inițiale, iar restul acordului va continua în vigoare.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel aici, acest acord constituie întregul acord dintre utilizator și Sorens cu privire la Site și înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie electronice, orale sau scrise, între utilizator și Sorens referitoare la Site. O versiune tipărită a acestui acord și orice notificare dată în formă electronică vor fi admisibile în proceduri judiciare sau administrative bazate pe sau legate de acest acord, în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate inițial în formă tipărită. formă. Este dorința expresă a părților ca acest acord și toate documentele aferente să fie scrise în limba engleză.

Modificări ale Termenilor

Sorens își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica Termenii conform cărora este oferit www.sorenscosmetics.eu. Cea mai recentă versiune a Termenilor va înlocui toate versiunile anterioare. Sorens vă încurajează să revizuiți periodic Termenii pentru a fi la curent cu actualizările noastre.

Contactaţi-ne

Sorens salută întrebările sau comentariile dumneavoastră cu privire la Termeni:

Piața Robert Schuman nr. 2-4, nivel 6,1040 Bruxelles

Adresa de email: info@sorenscosmetics.eu

telefon: +32- 02 403 3679

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋