ALGEMENE &VOORWAARDEN

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ALGEMENE &VOORWAARDEN

[/vc_column_text][vc_column_text]Dit is de overeenkomst tussen Gebruiker en www.sorenscosmetics.com

Welkom op www.sorenscosmetics.eu. De website van Sorens Cosmetics (www.sorenscosmetics.eu) bestaat uit een aantal online pagina’s. Het gebruik van www.sorenscosmetics.eu ,LLc(“Sorens”) www.sorenscosmetics.eu wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zich houdt aan alle toepasselijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Door www.sorenscosmetics.com te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden. Neem de tijd om deze voorwaarden grondig door te lezen en bewaar een kopie ervan voor uw administratie.

Sorenscosmetics.com is een e-commercesite

Sorenscosmetics.com is een e-commercesite-Om te adverteren en producten van Sorens Cosmetics te verkopen, werd de online winkel Sorens Cosmetics opgericht.

Privacy

Het privacybeleid van Sorens bepaalt hoe u www.sorenscosmetics.com gebruikt Lees ons privacybeleid, dat ook de site regelt en bezoekers laat weten hoe we hun persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Elektronische communicatie.

Elektronische communicatie omvat het gebruik van de website www.sorenscosmetics.com of het e-mailen van Sorens U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site geven, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is.U stemt er ook mee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen.

Gebruikers account

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het privé houden van uw wachtwoord en accountgegevens, het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw computer, en stemt u ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle acties die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Uw account kan niet worden overgedragen, toegewezen of anderszins worden gewijzigd in een andere persoon of organisatie. U stemt ermee in dat Sorens niet aansprakelijk is voor accounttoegang door derden als gevolg van accountdiefstal of verduistering. Naar eigen goeddunken hebben Sorens en zijn gelieerde ondernemingen het recht om diensten te weigeren of te annuleren, accounts te sluiten of inhoud te verwijderen of aan te passen.

Kinderen onder de 13

Online of offline, Sorens verzamelt nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de dertien jaar. U mag www.sorenscosmetics.com alleen bezoeken als uw ouder of wettelijke voogd u toestemming geeft als u jonger bent dan 18 jaar.

Terugbetalings- en retourbeleid

Wij aanvaarden wel retourzendingen als de producten niet beschadigd zijn en meer dan 20% van het totale nettogewicht gebruikt is. De termijn voor terugzending is 15 dagen vanaf de verzendingsdatum en de terugbetaling zal worden verwerkt tot 7 werkdagen na ontvangst van de producten terug. Het retouretiket zal worden verstrekt en de terugbetaling zal worden gecrediteerd op dezelfde wijze als de betaling. Als de terugzending wordt geprobeerd na 15 dagen vanaf de oorspronkelijke verzenddatum, behouden wij ons het recht voor om de terugbetaling/retourzending te weigeren.

Om producten te ruilen, moeten ze in de originele verpakking en ongebruikt worden teruggestuurd. Een retourlabel zal u worden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de omruiling te weigeren als deze wordt geprobeerd na 15 dagen vanaf de oorspronkelijke verzenddatum of als wij constateren dat de producten zijn gebruikt of op enigerlei wijze zijn beschadigd. Als u nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar care@sorenscosmetics.com.

Links naar websites van derden/diensten van derden

Er kunnen verbindingen zijn met andere websites (“Gelinkte sites”) op www.sorenscosmetics.eu. De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Sorens en Sorens is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot links op een Gelinkte Site, wijzigingen of updates van een Gelinkte Site, of enig ander gebruik van een Gelinkte Site. U ontvangt deze connecties alleen voor uw gemak van Sorens, en de aanwezigheid van een link duidt niet op de sponsoring van Sorens van de gelinkte site of enige connectie met de makers ervan

Sommige van de diensten die toegankelijk zijn gemaakt via www.sorenscosmetics.com worden geleverd door websites en bedrijven buiten onze controle. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit die afkomstig is van het domein www.sorenscosmetics.com, stemt u ermee in dat Sorens uw informatie en gegevens mag delen met derden waarmee Sorens een zakelijke relatie heeft om het gevraagde product, de gevraagde dienst, of functionaliteit namens gebruikers en klanten van www.sorenscosmetics.com.

Geen verboden gebruik/intellectueel eigendom

U krijgt een licentie voor toegang tot en gebruik van www.sorenscosmetics.com uitsluitend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. . Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar. U belooft Sorens dat u de site niet zult gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of verboden zijn door deze voorwaarden als voorwaarde voor het gebruik van de site. Het is u niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het gebruik en genot van de website door een ander in gevaar zou kunnen brengen of de website zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of aantasten. U mag geen methoden gebruiken die de Site niet specifiek toegankelijk heeft gemaakt of waarin niet is voorzien om materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen.

Alle software die op de Site wordt gebruikt, samen met alle tekst, afbeeldingen, logo’s en andere informatie die deel uitmaakt van de Service, is eigendom van Sorens of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U erkent dat dergelijke informatie auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, markeringen of andere beperkingen kan bevatten en dat u dergelijke inhoud op geen enkele manier zult wijzigen

De inhoud van de site, geheel of gedeeltelijk, mag niet worden gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, reverse-engineered, overgedragen, verkocht, gebruikt in afgeleide werken of anderszins door u worden geëxploiteerd. Niet te koop is materiaal van Soren Uw gebruik van de site geeft u niet het recht om beschermde informatie op een illegale manier te gebruiken, en u stemt ermee in om alle eigendomsrechten en attributiekennisgevingen intact te laten in alle inhoud. U zult alleen materiaal gebruiken dat is beschermd voor persoonlijk gebruik, en u zult het niet voor andere doeleinden gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorens en de auteursrechthebbende. U erkent dat toegang tot beschermd materiaal u geen eigendomsrechten verleent. Behalve zoals specifiek toegestaan door deze Voorwaarden, geven we u geen andere licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van Sorens of onze licentiegevers.

Account van derden

U kunt uw Sorens-account koppelen aan accounts die door andere services worden gehost. U kunt uw Sorens-account koppelen aan accounts die door andere services worden gehost.Door uw account bij Sorens te koppelen aan een account dat wordt gehost door een derde partij, begrijpt en accepteert u dat u uw goedkeuring geeft voor de voortdurende verspreiding van informatie over uzelf aan andere partijen (in overeenstemming met uw privacy-instellingen op die sites van derden). Maak geen gebruik van deze functie als u niet wilt dat informatie over u op de hierboven beschreven manier wordt verspreid.

Internationale gebruikers

Sorens is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de administratie van de Service vanuit ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Indien u de Dienst bezoekt vanuit een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten. bent u als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle wetten die van toepassing zijn in dat land. U erkent en stemt ermee in dat u de Sorens-inhoud die toegankelijk is via www.sorenscosmetics.com niet zult gebruiken in enig land of op enige manier die verboden is door wetten, beperkingen of voorschriften die van toepassing kunnen zijn.

vrijwaring

U erkent dat uw gebruik van of onvermogen om de Site of services te gebruiken, alle gebruikersposts die u plaatst, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van de rechten van derden, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften zal Sorens, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en derden onderwerpen aan verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten). U stemt ermee in om volledig samen te werken met Sorens om alle toepasselijke verdedigingen volledig uit te oefenen. Sorens behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders op eigen kosten door u zou kunnen worden vergoed.

Arbitrage

In het geval dat de partijen niet in staat zijn om enig geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, of enige clausules hiervan, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins bij wet of in billijkheid voor verliezen of enige andere vergoeding, dan een dergelijk geschil zal alleen worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met de Federal Arbitration Act, uitgevoerd door een eenzame neutrale arbiter en beheerd door de American Arbitration Association of een vergelijkbare organisatie. Dit geschil zal alleen worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage in overeenstemming met de bindende arbitrage. De beslissing van de arbiter is definitief en elke bevoegde rechtbank kan uitspraak doen op basis van de beslissing van de arbiter. In het geval dat deze Algemene voorwaarden aanleiding geven tot een juridische of billijke actie, procesvoering of arbitrage, heeft de partij die als overwinnaar uit de bus komt het recht om haar onkosten en redelijke advocaatkosten te innen. Partijen zijn het erover eens dat alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, evenals alle geschillen die kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad die het gevolg zijn van deze Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden, zullen worden opgelost door middel van arbitrage De partijen zijn overeengekomen dat de federale arbitragewet zal worden gebruikt als leidraad voor de interpretatie en toepassing van dit artikel. De arbiter is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over het geheel van het geschil, inclusief de reikwijdte van dit arbitragebeding en of het al dan niet afdwingbaar is. Dit gedeelte met betrekking tot arbitrage blijft van kracht, zelfs als deze Algemene voorwaarden zijn beëindigd.

Ontheffing van groepsvorderingen

Elk geschil dat onderworpen is aan arbitrage in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, zal op individuele basis worden behandeld, en er worden geen groeps- of representatieve of collectieve acties getolereerd of toegestaan. De partijen zijn tot een overeenkomst gekomen waarin staat dat een partij alleen vorderingen tegen de ander kan indienen in hun individuele hoedanigheid, en niet als een eiser of groepslid in een vermeende class, collectieve of representatieve procedure tegen de ander, zoals in de vorm van een privaatrechtelijke vordering van de procureur-generaal tegen de ander. Verder, tenzij zowel u als Sorens anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordiger of groepsprocedure.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het is mogelijk dat de informatie, software, goederen en diensten die door of toegankelijk zijn via de website typografische fouten of onjuistheden bevatten. Het hier getoonde materiaal wordt regelmatig bijgewerkt. Sorens Cosmetics, llc en/of haar leveranciers kunnen op elk moment ervoor kiezen om wijzigingen aan te brengen aan de website om de functionaliteit te verbeteren of om fouten te corrigeren.

Sorens Cosmetics, L.L.C. en/of haar leveranciers garanderen of garanderen niet dat de informatie, software, goederen, diensten en bijbehorende afbeeldingen op de site geschikt, betrouwbaar, beschikbaar, tijdig of nauwkeurig zijn voor welk doel dan ook. Alle bovengenoemde informatie, software, goederen, diensten en bijbehorende afbeeldingen worden geleverd “zoals ze zijn” voor zover toegestaan onder de relevante wetgeving, zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen wijzen sorens Cosmetics, llc en/of haar leveranciers hierbij alle garanties en voorwaarden af, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. SORENS COSMETICS, LLC EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN, INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL ZAL SORENS COSMETICS, LLC EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN, DE LEVERING VAN OF HET FALEN IN HET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN SORENS COSMETICS, LLC OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE, OF OVER EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

Beëindiging/Toegangsbeperking

Sorens behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de site en de bijbehorende diensten of een deel daarvan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat New York en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van rechtbanken in New York voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site. Gebruik van de Site is niet toegestaan in enig rechtsgebied waar niet alle bepalingen van deze Voorwaarden van kracht zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, deze sectie.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap relatie bestaat tussen u en Sorens als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. De uitvoering van deze overeenkomst door Sorens is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Sorens om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, de rechtbank en rechtshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de site of informatie die is verstrekt aan of verzameld door Sorens met betrekking tot dergelijk gebruik. Indien enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de overeenkomst van kracht blijven.

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Sorens met betrekking tot de site en vervangt deze alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Sorens met betrekking tot de site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke in elektronische vorm gedane kennisgeving is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn opgesteld en bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten in het Engels worden opgesteld.

Wijzigingen in voorwaarden

Sorens behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Voorwaarden waaronder www.sorenscosmetics.eu wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden heeft voorrang op alle voorgaande versies. Sorens raadt u aan de Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

Sorens verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden:

1. Niveau 6, Schuman rotonde 2-4, 1040 Brussel
2. Stationsplein 4 bus 21 8000 Brugge

Emailadres: care@sorenscosmetics.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋
Can we help you?
%d