سرم ارگانیک مراقبت از پوست سورنس با انار

رتینول بهتر است در شب به عنوان بخشی از روتین مراقبت از پوست در شب استفاده شود. Here’s why:

حساسیت به خورشید : رتینول می تواند پوست شما را نسبت به اشعه ماوراء بنفش حساس تر کند و خطر آفتاب سوختگی و آسیب پوست را افزایش دهد. استفاده از آن در شب به جلوگیری از این خطر کمک می کند. پایداری : رتینول می تواند در معرض نور خورشید تخریب...

Read more...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋